Gama e rregullimit (Amp):                                                                     30 – 500A
Pozicionet e saldimit (N °):                                                                     21
Shërbimi përforcues 40 ° C – EN 60974-1:                                          410A – 33%
310A – 60%
Tensioni i qarkut të hapur (Volt):                                                         17 – 49V
Volt i tensionit të furnizimit (50/60 Hz):                                            3 Ph – 230 / 400 V
Konsumi i energjisë 60% / Maksimumi:                                             10/16 kW
Siguresa (Amp):                                                                                         50 / 32A
Teli çeliku (Ø mm):                                                                                   Ø 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,6 mm
Teli inox (Ø mm):                                                                                      Ø 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,6 mm
Teli Al.Mg – Al.Si (Ø mm):                                                                       Ø 1.0 – 1.2 – 1.6 mm
Tela Al.Mg 5 – Al.Si 5 (Ø mm):                                                                Ø 1.2 – 1.6 mm (MANUAL)
Spiralja e përdorshme e telit :                                                                 Ø 200 – 300 mm
Ushqyes teli:                                                                                               4 rula me rrjetë
Lidhjet dalëse:                                                                                           DX 70 mm 2
Pesha kg ≅:                                                                                                 140
Përmasat (mm):                                                                                         995 x 540 x 1390
FUNKSIONE :

Saldim sinergjik /                                                                                       i thjeshtë: Po
Qep:                                                                                                              Po
Fillimi i butë:                                                                                              Po
Ampermetri / Voltmetri:                                                                         Po
Mbrojtja termostatike:                                                                             Po
Predispozicion për ftohje te torçes me uje:                                          Po