Gama e rregullimit (Amp):                                           10 – 250A
Shërbimi përforcues 40 ° C – EN 60974-1:                MMA DC: (230A – 25%) (150A – 60%)
TIG DC:                                                                             (230A – 25%) (160A – 60%)
Tension pa ngarkesë (Volt):                                           85V
Volt i tensionit të furnizimit                                          (50/60 Hz): 3 Ph – 400 V
Konsumi i energjisë 60% /                                             Maksimumi: 4 / 8,0 kW
Siguresa (Amp):                                                              10A
Gjeneratori:                                                                     +/- 30% (12 kW)
ELEKTRODAT::
Rutile:                                                                               Ø 1,6 – 5,0 mm
Bazike:                                                                              Ø 1,6 – 5,0 mm
TIG:                                                                                   Ø 1,0 – 4,0 mm
Lidhjet e daljes:                                                             DX 50 mm2
Mbrojtja termostatike:                                                 po
Pesha kg ≅:                                                                     10.7
Përmasat (mm):                                                            450 x 210 x 365
FUNKSIONE::
I ventiluar:                                                                     po
Nisja e nxehtë (MMA):                                               E rregullueshme
Forca e harkut (MMA):                                              E rregullueshme
Kundër ngjitjes                                                           (MMA / TIG): MMA