Gama e rregullimit                (Amp): 10 - 180A
Shërbimi përforcues përdorimi DECA në 20 ° C:   180A - 67%  160A -80%
Shërbimi përforcues 40 ° C - EN 60974-1:     180A - 20% 130A - 60%
Tension pa ngarkesë (Volt):       92V
Volt i tensionit të furnizimit (50/60 Hz):    1 Ph - 230 V
Konsumi i energjisë 60% / Maksimumi:       3.3 / 5.4 kW
Siguresa (Amp):                  25A
Gjeneratori:                   +/- 30% (7kW)
ELEKTRODAT::                    
Rutil:                      Ø 1,6 - 4,0 mm
Bazë:                       Ø 2,0 - 4,0 mm
TIG:                       Ø 1,0 - 4,0 mm
Lidhjet e daljes:                 DX 25 mm2
Mbrojtja termostatike:              po
Pesha kg ≅:                   5.3
Përmasat (mm):                  365 x 160 x 273
FUNKSIONE::
Ventiluar:                    Sistemi i ftohjes Convair
Fillimi i nxehtë:                po
Kundër ngjitjes:                 po
Forca e harkut:                 po
TIG Scratch:                   po