KODI PERSHKRIMI  CMIMI
D-16994 Punto got bimetal 16mm        300.30
D-17005 Punto got bimetal 19mm        324.32
D-17011 Punto got bimetal 22mm        372.37
D-17027 Punto got bimetal 24mm        372.37
D-17033 Punto got bimetal 25mm        384.38
D-17049 Punto got bimetal 32mm        516.52
D-17055 Punto got bimetal 35mm        516.52
D-17061 Punto got bimetal 38mm        552.55
D-17077 Punto got bimetal 44mm        612.61
D-17083 Punto got bimetal 51mm        684.68
D-17099 Punto got bimetal 57mm        744.74
D-17108 Punto got bimetal 68mm        876.88
D-17114 Punto got bimetal 76mm        972.97
D-17120 Punto got bimetal 83mm     1,033.03
D-17136 Punto got bimetal 92mm     1,165.16
D-17142 Punto got bimetal 105mm     1,333.33
D-17158 Punto got bimetal 127mm     1,669.67
D-17164 Punto got bimetal 152mm     1,945.94