KODI PERSHKRIMI   CMIMI
P-60545-10 Punto metali 1.0×34 mm (10pcs/pck)           639.60
P-60567-10 Punto metali 1.5×40 mm (10pcs/pck)           748.80
P-60589-10 Punto metali 2.0×49 mm (10pcs/pck)           764.40
P-60604-10 Punto metali 2.5×57 mm (10pcs/pck)           826.80
P-60626-10 Punto metali 3.0×61 mm (10pcs/pck)           998.40
P-60648-10 Punto metali 3.5×70 mm (10pcs/pck)        1,248.00
P-60660-10 Punto metali 4.0×75 mm (10pcs/pck)        1,435.20
P-60682-10 Punto metali 4.5×80 mm (10pcs/pck)        1,591.20
P-60707-10 Punto metali 5.0×86 mm (10pcs/pck)        2,199.60
P-60729-10 Punto metali 5.5×93 mm (10pcs/pck)        2,230.80
P-60741-10 Punto metali 6.0×93 mm (10pcs/pck)        2,542.80
P-60763-10 Punto metali 6.5x101mm (10pcs/pck)        2,667.60
P-60785-10 Punto metali 7.0×109 mm (10pcs/pck)        3,432.00
P-60800-10 Punto metali 7.5×109 mm (10pcs/pck)        3,666.00
P-60822-10 Punto metali 8.0×117 mm (10pcs/pck)        4,524.00
P-60844-10 Punto metali 8.5×117 mm (10pcs/pck)        5,304.00
P-60850-10 Punto metali 9.0×125 mm (10pcs/pck)        5,959.20
P-60866-10 Punto metali 9.5×125 mm (10pcs/pck)        6,208.80
P-60872-10 Punto metali 10.0×133 mm (10pcs/pck)        7,020.00
P-60888-5 Punto metali 10.5×133 mm (5pcs/pck)        3,978.00
P-60894-5 Punto metali 11.0×142 mm (5pcs/pck)        4,602.00
P-60903-5 Punto metali 11.5×142 mm (5pcs/pck)        5,226.00
P-60919-5 Punto metali 12.0×151 mm (5pcs/pck)        5,772.00
P-60925-5 Punto metali 12.5×151 mm (5pcs/pck)        6,364.80
P-60931-5 Punto metali 13.0×151 mm (5pcs/pck)        6,739.20