Gjatësia e përgjithshme           50 mm
Kreu i stërvitjes                          T
Lloj                                               torsion i dyfishte
Bisht                                            1/4″
Njësia (copë / set)                    2 / 1