Gjatësia e përgjithshme                      65 mm
Lloj                                                          magnetik
Bisht (C)                                                 1/4″