Gjatësia maksimale e prerjes                                                                 1330 mm

Madhësia maksimale e pllakave për prerjen diagonale                    940 × 940 mm

Trashësia maksimale e prerjes                                                               Nga 5 në 15 mm

METODA E PRETJES                                                                               Shtyj