Gjatësia maksimale e prerjes                                                               920 mm

MADHESIA E PLLAKES PER PRERJEN DIAGONALE              650 650 mm

Trashësia maksimale e prerjes                                                           Nga 5 në 15 mm

Lloji i prerjes                                                                                          Ne shtyrje prere

Pesha                                                                                                         9,6 kg