Fuqia e vlerësuar e hyrjes                         2.2 kW

Fazat                                                              1 ph

Tensioni                                                       – 230v

Frekuenca                                                    50 Hz

Burimi i energjisë                                      Electric

Diametri i tehut,                                         maksimumi 400 mm

Thellësia e prerjes,                                     maksimumi 230 mm

Gjatësia maksimale e prerjes                  700 mm

Kapaciteti i rezervuarit të ujit                40 l

Pesha                                                           96 kg