Gjatësia maksimale e prerjes                                                                    3200 mm

PLLAKA E MADHE PER PRETJEN DIAGONALE                            4525 4525 mm

Trashësia maksimale e prerjes                                                                85 mm

Thellësia maksimale e prerjes për prerje 45 ° (me gëzim)                60 mm

DIAMETri me teh diamanti                                                                    300 mm

VRIMA E MJETEVE                                                                                25,4 mm

Motori i energjisë                                                                                     4,5Hp / 3,4Kw, 6A

Shpejtësia e rrotullimit                                                                           2800rpm

Kapaciteti i rezervuarit të ujit                                                                Min.45 / Maks. 50 litra

Thellësia maksimale e prerjes me 2 KALIME                                   135 mm

LLOJI I ENGJINS                                                                                   TRE FAZA 400V ~ 50Hz

INSTRUMENTI LASER                                                                       Standarde

POMPË UJI                                                                                             S3

DIMENSIONI I MAKINS                                                                     3997x900x H1410 mm

Pesha                                                                                                        205,5 kg

MBROJTJA AMPEROMETRIKE                                                      6-10 A.