Të dhënat teknike: 230 V. 80 W. 6.000 – 22.000 rpm. Pesha 270g. I izoluar për klasën 2.