Të dhënat teknike: 230 V. 5000 – 22000 rpm. 100 W. Gjatësia 230 mm. Pesha 500g. I izoluar për klasën 2.