Të dhënat teknike:
230 V. 100 W. 5000 - 22000/min. Gjatësia 300 mm. Pesha 630g. I izoluar për klasën 2.