Të dhënat teknike:
230 V. 100 W. 3000 - 15000 rpm. Gjatësia 270 mm. Pesha 550g. I izoluar për klasën 2.