Të dhënat teknike: 230 V. 5000 – 22000 rpm. 100 W. Gjatësia 200 mm. Pesha 450g. Izoluar për klasin 2. Me kapëse pa çelës për bosht nga 0,3 – 3,2 mm.