Specifications

 Kapaciteti per tub normal 1/4″-2″ (6mm-100mm) @ 36 RPM, 2-1/2″-4″ (65mm-100mm) @ 12 RPM, 4″-6″ (100mm-150mm) me xhiruesen 161 .
Kapaciteti ne shufer 1/4″-2″ (6mm-50mm).
Kontrolli i motorit Para/fikur/mbrapa,
Shpejtesia kuti me 2 shpejtesi
Mandrino  Tipi cekic with me mberthyes te nderueshem.
Pajisja e qenderzimit
Cam action.
Pompa e vajit Automatike me vete mbushje.
Vajisja Nepermjet kokes