INFORMATA TEKNOLOGJIKE:

Gjatësia e përgjithshme
250 mm
Gjerësi
20 mm