INFORMATA TEKNOLOGJIKE:

Gjatësia e përgjithshme
400 mm
Gjerësi
25 mm