INFORMATA TEKNOLOGJIKE:

Gjatësia e përgjithshme
360 mm
Gjerësi
50 mm