Neni Nr.          87 03 300
Pincë           i kromuar
kokë            i kromuar
Dorezat          me shtresë plastike që nuk rrëshqet
Pozicionet e rregullimit  30
Kapacitetet për tubacione (diametri)
Ø 70 mm

ikona "Verifikuar nga komuniteti"