Artikull Nr.       87 03 250
Pincë          i kromuar
kokë           i kromuar
Dorezat         me shtresë plastike që nuk rrëshqet
Pesha          335 g
Pozicionet e rregullimit 25
Kapacitetet për tubacione (diametri)
Ø 50 mm