Artikulli nr.                                                        00 21 05 EV
Pesha                                                                   7500 g
Dimensionet                                                     410×200 mm
pajtueshmërinë REACH                                 nuk përmban SVHC
Pajtueshmëria me RoHS                                nuk aplikohet
Gjerësia e dimensionit jashtë (brenda)       410 mm
Lartësia e dimensionit jashtë (brenda)       200 mm
Thellësia e dimensionit jashtë (brenda)     465 mm