Për kokat fundore të telit sipas DIN 46228 pjesët 1 + 4

Profili me seksion katror, diapazoni i kapacitetit të lartë prej 0,14 deri në 16 mm²

Kokat rrudhosës 360 ° të rrotullueshëm;

Me 8 pozicione mbylljeje prekëse Vetë-rregullimi në madhësinë e dëshiruar të mëngës fundore të telit

Nuk ka gabime lidhëse për shkak të përdorimit të tubit të gabuar të lidhjes ose në një mjedis të pasaktë Mbërthimi i kokave fundorë të telit binjak deri në 2 x 6 mm²

Kokë e hollë për qasje ideale, cilësi e lartë e shtrëngimit për shkak të bllokimit integral (mekanizmi vetë-lëshues)

Raporti i favorshëm i levës për shkak të levës së ndërrimit

Presioni i lidhjes është vendosur saktësisht (kalibruar) në fabrikë, i rregullueshëm përsëri

Forma e dobishme dhe pesha e ulët sigurojnë rehati të lartë të funksionimit

Krom çeliku elektrik vanadium në cilësi të veçantë, i ngurtësuar në vaj