Artikulli Nr.       70 06 160 T
Pincë           i kromuar
Dorezat          i izoluar me doreza me shumë komponentë, i testuar në VDE me pikë lidhëse të integruar të izoluar për një lidhëse veglash
Standard         DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Kapacitete prerëse tela të buta (diametër) Kapacitete prerëse tela të butë (diametër)
Ø 4,0 mm
Kapacitete prerëse tela të forta mesatare (diametër) Kapacitete prerëse tela të forta mesatare (diametër)
Ø 3,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)
Ø 2 mm
Sistemi i mbrojtjes nga rënia po
VDE testuar          po