Artikulli Nr.              03 06 180 T
Pincë                  i kromuar
kokë                   i kromuar
Dorezat                 i izoluar me doreza me shumë komponentë, i testuar në VDE me pikë lidhëse të integruar të izoluar për një lidhëse veglash
DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Kapacitete prerëse tela të forta mesatare (diametër) Kapacitete prerëse tela të forta mesatare (diametër)
Ø 3.4 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)
Ø 2.2 mm
Kabllo bakri me kapacitet prerës, me shumë fije Kabllo bakri me kapacitet prerës, me shumë fije
Ø 12,0 mm
Kabllo bakri me kapacitet prerës, me shumë fije Kabllo bakri me kapacitet prerës, me shumë fije
16,0 mm²
Sistemi i mbrojtjes nga rënia      po
VDE testuar               po