Neni Nr.                                                                                          00 21 34 HL S2
Pesha                                                                                               6800 g
Dimensionet                                                                                   370 x 190 mm
Dimensioni i jashtëm (i brendshëm) gjerësia mm                470 mm (437 mm)
Dimensioni i jashtëm (i brendshëm) lartësia mm                 370 mm (307 mm)
Dimensioni i jashtëm (i brendshëm) thellësia mm               190 mm (172 mm)