• Gjatësia maksimale e prerjes                                                        670 mm
  •  PLLAKA E MADHE PER PRETJEN DIAGONALE                470 X 470 mm
  • Trashësia maksimale e prerjes                                                     Nga 5 në 15 mm
  • Lloji i prerjes                                                                                     Shtyrje
  • Pesha                                                                                                    6,6 kg