Neni Nr.        03 06 180
Pincë          i kromuar
kokë          i kromuar
Dorezat         izoluar me doreza me shumë komponentë, të testuar në VDE
Pesha          264 g
Dimensionet       180 x 55 x 20 mm
Standard        DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Kapacitete prerëse tela të forta mesatare (diametër) Kapacitete prerëse tela të forta mesatare (diametër)
Ø 3.4 mm
Kapacitetet prerëse teli i fortë (diametri) Kapacitetet prerëse teli i fortë (diametri)
Ø 2.2 mm
Kabllo bakri me kapacitet prerës, me shumë fije Kabllo bakri me kapacitet prerës, me shumë fije
Ø 12,0 mm
Kabllo bakri me kapacitet prerës, me shumë fije Kabllo bakri me kapacitet prerës, me shumë fije
16,0 mm²
VDE testuar        po