Gama e rregullimit (Amper): MMA DC: 10 – 180A

TIG DC: 10 – 200A

Shërbimi përforcues 40°C – EN 60974-1:

MMA DC: (180A – 20%) – (130A – 60%)

TIG DC: (200A – 20%) – (140A – 60%)

Tension pa ngarkesë (Volt): 90V

Tensioni i furnizimit me volt (50/60 Hz) : 1Ph – 230V

Fuqia e absorbuar 60% / Maksimumi: 3.3 / 5.4 kW

Siguresa (Amp): 25A

Gjeneratori: +/- 30% (7 kW)

Rendimenti: >80%

ELEKTRODAT ::Rutil: Ø 1,6 – 4,0 mm

Bazë: Ø 1,6 – 4,0 mm

Elektroda  TIG: Ø 1,0 – 4,0 mm

Lidhjet e daljes: Djathtas 25 mm