Artikulli   85 01 250

Pincë     gri atramentizuar  kokë e lëmuar

Dorezat           me shtresë plastike që nuk rrëshqet

Kapacitetet për tubacione (diametri)           Ø 1 1/4

Kapacitetet për tubacione (diametri)Ø 32 mm

Kapacitetet për dado  36 mm