Të dhënat teknike:

230 V. 80 W. Madhësia e rripit 10 x 330 mm (zona e përdorshme e lëmimit 10 x 110 mm). Shpejtësia e rripit 225 – 450 m / min. Gjatësia 350 mm. Pesha 650g. I izoluar për klasën 2.