Kapaciteti zhveshes ne mm2
2.5 / 4.0 / 6.0 / 10.0 mm²