INFORMATA TEKNOLOGJIKE:

Për modelin e
DML805
Lartësi
992 – 1.750 mm