INFORMATA TEKNOLOGJIKE:

Tipi i motorit B&S 500 E

Motor Motor 4-kohësh

Vellimi i motorit 140 cm³

Kapaciteti i kutis së barit 60 l

Gjërsia e prerjes 46 cm

Kapac. Kosites 1600 m²

Lartësia e prerjes 30 – 75 mm

Shpejtësia shtytëse 3,6 km/h

Lartesi e rregullueshme 7 x

Zhurma: presioni i tingullit 86,9 dB(A)

Zhurma: fuqia e tingullit 96,0 dB(A)

Zhurma: pasiguria (K) 2,38 dB(A)

Vibrimi: kositja 4,54 m/s²

Vibrimi: pasiguria (K) 1,5 m/s²

Pesha (EPTA) 32,2 kg

Funksioni Mulkimi + shkarkim anesor