E 500/9/270 është e pajisur me:

• Pompë kompresori me dy cilindra   me cilindra gize

• Drejtimi i rripave

• Ftohës ajri në pompën e kompresorit (dalja)

• Mbrojtje mbrojtëse e rripave metalikë

• Rregullatori i presionit me matës dhe dy bashkues të shpejtë

• Dalje e drejtpërdrejtë e ajrit me bashkim të shpejtë