INFORMATA TEKNOLOGJIKE:

Gjatësia e përgjithshme
150 mm
Kreu i stërvitjes
PH3
Lloj
magnetik