INFORMATA TEKNOLOGJIKE:

Shtypja e ajrit gjatë punës
4,9 – 8,3 bar
Kapaciteti i magazinës
200 – 300
Gjatësia e Gozhdës
38 – 65 mm
Zhurma: presioni i tingullit
116,3 dB(A)
Zhurma: fuqia e tingullit
130,6 dB(A)
Zhurma: pasiguria (K)
1,5 dB(A)
Vibrim: godzhdim i drurit
3,9 m/s²
Dimensionet (G x G x L)
275 x 127 x 319 mm
Pesha (EPTA)
2,2 kg