Pincë e temperuar

Dorezat  me shumë komponentë

Pesha      870 g

Dimensionet       250 x 75 x 28 mm

Në përputhje me REACH

Në përputhje me RohSnr

Kapaciteti në milimetra katrorë      0,5 – 6,0 mm²

Numri i pozicioneve shtrënguese   3 AWG20-10