Artikulli Nr.            70 05 160
Pincë                i kromuar
kokë                i kromuar
Dorezat               me doreza me shumë komponentë
Kapacitete prerëse tela të buta (diametër) Kapacitete prerëse tela të butë (diametër)Ø 4,0 mm
Kapacitete prerëse tela të forta mesatare (diametër) Kapacitete prerëse tela të forta mesatare (diametër)
Ø 3,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)
Ø 2 mm