Neni Nr.
16 80 175 SB
EAN
4003773084129
Pesha
90 g
Dimensionet
175 x 35 x 30 mm
në përputhje me REACH
nuk përmban SVHC
Në përputhje me RoHS
nuk aplikohet
Kapacitetet e zhveshjes (diametri)
Ø 8,0 - 13,0 mm