Artikulli Nr.
00 21 37 LE
Pesha
9940 g
Dimensionet
428 x 263 mm
në përputhje me REACH
nuk përmban SVHC
Në përputhje me RoHS
nuk aplikohet
Dimensioni i jashtëm (i brendshëm) gjerësia mm
609 mm (540 mm)
Dimensioni i jashtëm (i brendshëm) lartësia mm
263 mm (229 mm)
Dimensioni i jashtëm (i brendshëm) thellësia mm
428 mm (364 mm)