INFORMATA TEKNOLOGJIKE:

Gjatësia (D)
200 mm
Kreu i stërvitjes
SL8,0
Lloj
magnetik