INFORMATA TEKNOLOGJIKE:

Gjatësia e përgjithshme
150 mm
Kreu i stërvitjes
PZ3
Lloj
magnetik